mobile menu icon


Xpro2-model® - De nieuwe standaard in leiderschapsontwikkeling

In de afgelopen decennia heeft een multidisciplinair team van organisatie-onderzoekers, gedragswetenschappers en leiderschapsexperts een eigen methodiek ontwikkeld om leiderschapsniveau en cultuur inzichtelijk, meetbaar en ontwikkelbaar te maken. Dit Xpro2-model® geeft organisaties de tools om doelgericht te kunnen ontwikkelen op de belangrijkste pijler van succes. Eindelijk worden 'leiderschapspotentie en -kwaliteit' meetbare en stuurbare elementen binnen het bedrijfsmanagement.

Het model biedt organisaties een reeks van parameters en inzichten, waardoor leiderschapskwaliteit niet langer een abstract concept is. Met Xpro2 kunnen organisaties eindelijk de kwaliteit en potentie van hun leiderschap inzichtelijk maken, beoordelen, voorspellen en verbeteren.

banner

Waarom is het Xpro2-model® zo effectief?

Het Xpro2-model® onderscheidt zich door zijn effectiviteit in leiderschapsontwikkeling en performanceverbetering van organisaties. Dit model is uniek omdat het niet alleen focust op de individuele potentie en prestaties van leiders, maar deze ook integreert met de ambities, potentie en cultuur van de gehele organisatie. Een cruciaal aspect van het Xpro2-model® is de datagerichte benadering, die fundamenteel verschilt van traditionele leiderschapstrainingen.


Het model hanteert een methodiek die snel en pragmatisch inzicht biedt in het potentieel van organisaties. Talloze parameters worden tot op detailniveau in kaart gebracht en tegen een norm aangehouden. Zo wordt ‘leiderschap’ geëvalueerd op basis van zes dimensies. Het Xpro2 model geeft een helder inzicht in zowel het leiderschapsniveau, de potentie van elk individu alsook de impact van elke manager op organisatieniveau. Dit is vooral belangrijk gezien de variërende invloed van managers en hun span of control op hun teams.

Xpro2 model ® vergeleken met alternatieven

Alternatieven (zie tabel 1) zijn niet voldoende effectief, aangezien ze niet werken vanuit een fundament dat op data is gebaseerd. Bovendien richten ze zich óf op organisatieniveau óf op individueel niveau. Terwijl juist de combinatie van deze data cruciale inzichten geeft. Het Xpro2-model® integreert deze drie aspecten en stelt daarmee een nieuwe norm in effectiviteit.

banner

“Met Xpro2 kunt u eindelijk sturen op parameters en KPI’s als ‘kwaliteit van leiderschap’ en ‘organisatiecultuur’. Dit is één van de snelste manieren naar blijvende organisatieverbetering.”

Gertie Ronken, CEO Xpro2

Datagedreven Leiderschapsontwikkeling
Hambakenwetering 8c1
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
gronken@xpro2.nl
lines