mobile menu icon

INFORMATIE OVER DE MDIEU REGELING

(Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden)

Belangrijkste onderdelen van de subsidie:

 • Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.
 • Minimaal aan te vragen subsidiebedrag: € 75.000,-.
 • Aanvraagtijdvakken:
  o April 2024
  o September 2024
 • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid, 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en € 5.000,- voor de bedrijfsanalyse.

  De regeling is er om een beweging op gang te krijgen bij het ontwikkelen van activiteiten, die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbetert.
  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000,- (tijdvak tot december 2025) waarbij er een subsidiebedrag van 55% wordt uitgekeerd. Het is tevens mogelijk om de subsidie op groepsniveau aan te vragen.

Voor meer informatie vanuit Ministerie SWV over de Mdieu subsidie: klik hier.

Voor de Mdieu zijn dit de hoofdonderdelen waar je op in kunt schrijven:

 1. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken door het toepassen en ontwikkelen van een methode.
 2. Het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.
 3. Een leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van de werkenden stimuleren.
 4. Stimuleren van bewustwording en van de eigen regie op de loopbaan.

Vanuit Xpro2 zijn deze programma’s/producten toegestaan in deze Mdieu regeling:

  • Leiderschapsprogramma met leiderschapspotentieel metingen en leiderschap survey; methodieken om te onderzoeken of de individuele medewerker beschikt over het juiste e/o toekomstige leiderschap potentieel (drijfveren, gedragingen, energie en capaciteiten). Deze methodiek is wetenschappelijk gevalideerd, genormeerd en heeft een voorspellende waarde.
  • Cultuurtransformatieprogramma; methode om cultuur te vertalen naar leiderschap en gedrag, gekoppeld aan het leiderschapsprogramma. Een cultuur, die vraagt om meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en eigen regie van de medewerker, draagt bij aan een succesvolle en duurzame organisatie. De kern van de oplossing om dit gedrag te stimuleren, is leiderschap. Hierbij kunnen onze Xpro2-methodiek en ondersteuning helpen in het gehele proces. Dit geldt tevens voor het bevorderen van veilig werken, hetgeen ook gedrag gerelateerd is.
  • Talentprogramma; het herkennen en meetbaar maken van potentieel talent van de werkenden bij een organisatie. Het doorstromen naar toekomstig leidinggevende posities zorgt voor het behoud van talentvolle medewerkers. Assessments en een volledig leiderschap ontwikkelprogramma wordt ingezet.
  • Ontwikkel- en interventie matrixen opgesteld; zowel individueel als organisatie breed op basis van data, zodat gerichte ontwikkeling planmatig wordt opgezet (workshops en coaching op basis van haalbaarheid).

   De doelstelling vanuit het Xpro2 programma is het verbeteren van de prestaties, verhogen van de betrokkenheid van de werknemers en een betere aanpassing aan veranderingen, door gericht in te zetten op leiderschap en cultuur. Tevreden medewerkers zijn productiever en dat verhoogt uiteindelijk de organisatie performance.

   De subsidie wordt toegekend op basis van binnenkomst en volledigheid. Het is dan ook belangrijk om ruim voor 1 april of 1 september te starten met dit proces zodat de aanvraag ook 1 april /1 september ingediend kan worden. 

   We kunnen uiteraard op aanvraag een presentatie verzorgen, waarbij tevens een subsidiespecialist aansluit. Vanuit Xpro2 zullen wij jullie als organisatie begeleiden tijdens het aanvraagproces.

  Datagedreven Leiderschapsontwikkeling
  Hambakenwetering 8c1
  5231 DC ‘s-Hertogenbosch
  +31 (0)6 13688083
  gronken@xpro2.nl
  lines