mobile menu icon

Ontstaan van Xpro2

Met meer dan 20 jaar leiderschapservaring weet Gertie Ronken, oprichter van Xpro2, dat het ontketenen van het volledige potentieel binnen organisaties begint bij het activeren van de menselijke factor. Effectief leiderschap vormt het hart van elke succesvolle onderneming. Echter, de tekortkomingen van traditionele leiderschapsstijlen zijn duidelijk; onderzoeken vanuit de Hay Group tonen aan dat 55% van de medewerkers gelooft dat hun leidinggevenden een demotiverend werkklimaat scheppen, een percentage dat in Nederland zelfs oploopt tot 68%.

Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van het revolutionaire Xpro2-model. Onder leiding van Gertie Ronken heeft een multidisciplinair team van organisatie-onderzoekers, gedragswetenschappers en leiderschapsexperts een methodiek ontwikkeld die leiderschapsniveau en organisatiecultuur inzichtelijk, meetbaar, normeerbaar en ontwikkelbaar maakt. Tientallen organisaties ervaren inmiddels de voordelen van krachtig leiderschap en verbeterde performance dankzij de Xpro2-aanpak.

Ons team

Bij Xpro2 zet een volledig team met performance coaches, psychometrische data analisten en consultants zich dagelijks in om de kwaliteit van leiderschap en organisatieperformance te verhogen. Met decennialange ervaring, data-inzichten en passie voor het stimuleren van persoonlijke en professionele groei, creëren wij met behulp van een stevig fundament effectievere leiderschapsteams.

Wij zijn vastberaden om tastbare impact te maken bij al onze klanten. Samen vormen we krachtige leiderschapsteams, die op hun beurt complete organisaties naar een hoger niveau tillen.

High profile recruitment samenwerking

Als blijkt dat er tijdens het proces behoefte ontstaat aan externe instroom van specifiek gewenst leiderschap potentieel (vast en/of interim), werkt Xpro2 nauw samen met een gespecialiseerde recruitment partner, KD JobCompany, voor het aantrekken van toekomstige talentvolle leidinggevenden. Deze samenwerking versterkt de inzet voor de ontwikkeling van effectief leiderschap, waarmee we organisaties faciliteren in hun verdere groei. Xpro2 gelooft sterk in een datagedreven aanpak als essentieel onderdeel voor succes, en deze visie wordt gedeeld en ondersteund door onze geselecteerde recruitmentpartner.

Heeft u vragen over organisatieverbetering of leiderschapsontwikkeling bij uw organisatie?
Plan een vrijblijvende kennismaking in met Gertie Ronken.

+31 (0)6 13688083
gronken@xpro2.nl

Datagedreven Leiderschapsontwikkeling
Hambakenwetering 8c1
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
gronken@xpro2.nl
lines