mobile menu icon

De topics voor HR de komende jaren

Naar verwachting zal het aantal werkenden ten gevolge van de vergrijzing in 2040 teruglopen van 7 miljoen naar 6 miljoen. Daarvan zal de helft, volgens verwachting, werkzaam zijn in de publieke sector. De andere helft zal zich straks dus bezig houden met het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten in de private sector. Daarnaast zal het percentage 50 plussers het grootste deel van onze werkende populatie vormen. Terwijl deze categorie bij veel bedrijven al beschouwd wordt als ‘verloren’.

De topics voor HR de komende jaren

In de toekomst:

- Hebben net zoveel vrouwen als mannen betaald werk.
- Wordt werk steeds complexer door de technologische ontwikkelingen en concurrentie
- Maakt de maakindustrie plaats voor kennis- en dienstenindustrie. De waarde voor onze klanten zit steeds meer in kennis dan in het product.
- De productiviteit stijgt niet ten gevolge van technologische ontwikkelingen

Noodzaak voor verandering

De noodzaak om te veranderen is groot, want de gevolgen zijn een absolute bedreiging voor onze welvaart. De vraag hoe we met minder mensen meer productiviteit gaan leveren, lukt alleen als we meer potentieel gaan benutten dan momenteel (62%). Het vraagt om een andere kijk op arbeid, leiderschap, innoveren, culturen en structuren. De rol voor HR zal hierin ook veranderen. De organisatiestructuren zullen veranderen. De toekomstbestendige organisatie zal meer erkenning moeten geven, volop stimuleren en autonomie geven en zal afwijken van vaste structuren als functiehuizen en beloningen.

Betrokkenheid, vrijwilligheid, samenwerken en authenticiteit worden belangrijker dan voorheen. Initiatieven zullen sneller worden doorgevoerd en er zullen meer informele besluitvormingen tot stand gaan komen. Vertrouwen gaat verbinden en wordt dus een belangrijkere competentie. Het zelfleiderschap van medewerkers wordt gezien als een belangrijke pijler. De leider wordt onderdeel van de groep en het concept leiderschap staat centraal in plaats van het individu. Degene die de kennis heeft, krijgt zeggenschap en top down zal niet meer van toepassing zijn. De leider wordt een facilitator dat vraagt om een andere persoonlijkheid.

Van HR manager naar Change Agent

De HR manager of adviseur zal zich nog meer gaan richten op organisatie ontwikkeling en op toekomstgerichte vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld: hoe de veranderingen gemanaged kunnen worden. En zullen dus meer bezig zijn met het ontstaan van het idee achter de verandering. De rol van change agent zal meer van toepassing zijn. De HR expert zal zich meer gaan bezighouden met structuur, cultuur en competenties van de medewerkers. Waarbij er wellicht een gap ontstaat tussen de huidige competenties en de competenties van overmorgen.

Het juiste beeld verkrijgen van de huidige situatie en de beeldvorming creëren van de toekomstige situatie wordt een belangrijk onderwerp in een management vergadering. HR zal meer dan voorheen analyses moeten maken en vandaaruit voorstellen en keuzes begeleiden. Het totale spectrum van competenties, structuren, cultuur, beloning, potentieel etc. zal in een verband moeten worden gezien.

Gericht ontwikkelen

Vanuit de toekomstvisie zoals hier omschreven hebben wij met Xpro2 een programma ontwikkeld, hetgeen de vragen, die beantwoord moeten worden van overmorgen, allereerst inzichtelijk maken. Welk leiderschap hebben we in huis, welk potentieel gebruiken we nu wel of juist niet en welke competenties zijn in de toekomst ontwikkelbaar.
Allemaal inzichten op basis van data, vertaald naar een gericht advies en plan, waarmee we HR experts faciliteren en de leiders van morgen mee helpen. Zo creëren we beweging en vergroten het vertrouwen en de betrokkenheid.

Xpro2® weet, op basis van ervaring en marktkennis, dat het succes van organisaties gekoppeld is aan het presteren van de menselijke factor en specifiek van het management. Xpro2® helpt u om uw potentieel en leiderschap in kaart te brengen én om talent optimaal te benutten. Door middel van onze potentieelbeoordeling wordt gekeken of uw talenten binnen het vastgestelde profiel (diepte rollen en breedte rollen) een volgende stap kunnen zetten. Daarnaast brengen wij de competenties, haalbaarheid, drijfveren en cognitieve capaciteiten in kaart die het succes bepalen in een volgende rol. Zo wordt het rendement op potentieel inzichtelijk en kunt u met behulp van het programma gericht werken aan het verhogen van het potentieel.

Wilt u gebruik maken van het Xpro2® programma om toekomstbestendig te zijn, het leiderschap in kaart te brengen en het ongebruikte potentieel te ontdekken? Wij kunnen met dit programma uw organisatieprestaties vergroten en uw human talent op weg helpen.

Graag lichten wij toe hoe wij met behulp van data, inzichten en analyses een programma ontwikkelen die de prestaties van uw organisatie helpen verbeteren! Indien u vrijblijvend meer informatie wilt, neem dan contact met ons op: gronken@xpro2.nl


deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines