mobile menu icon

Talentwerving of talentontwikkeling?

De focus van organisaties ligt over het algemeen meer op de kostprijs van werving van talent dan op het rendement van talent ontwikkeling (succession planning). Heeft uw organisatie in beeld welke investering het meeste oplevert? Bij Xpro2® zien wij in de praktijk dat het verleggen van de focus van kosten naar toegevoegde waarde van talent, zowel op korte als op lange termijn, binnen organisaties meer oplevert.

Talentwerving of talentontwikkeling?

Het is daarom van groot belang inzichtelijk te maken wat talent oplevert en te bepalen of het potentieel van medewerkers optimaal wordt benut of sterker nog hoe het optimaal benut kán worden. Investeren in talenten draagt namelijk direct bij aan de kwaliteit, productiviteit, het imago van de organisatie en winstgevendheid.

Competentieontwikkeling

Doorgaans wordt talent bepaald op basis van prestaties uit het verleden of helaas nog steeds alleen op 'onderbuikgevoel'. Er kleeft een groot afbreukrisico aan het klakkeloos veronderstellen dat degenen die op dit moment als beste presteren ook degenen zijn die als potentieel moeten worden aangemerkt voor een nieuwe, toekomstige rol. Voor een toekomstige rol kunnen andere competenties nodig zijn dan voor de huidige rol. Belangrijk is om dan vooraf in te schatten of de nieuwe competenties überhaupt ontwikkelbaar zijn. Daarmee kan worden voorspeld of iemand succesvol gaat zijn in die toekomstige rol. Alleen op deze manier kunnen talenten in de juiste richting worden begeleid en kan hun nieuwe positie succesvol worden.

Rol van het management

Alles start met het inzichtelijk maken van de performance binnen uw organisatie en in het bijzonder van uw management. Het management speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van medewerkers en specifiek voor talenten aan wie zij leiding geven.

Wat is dan de bijdrage van het management aan bovenstaand proces? Zit dat in een effectieve wervingsstrategie van (potentiële) medewerkers, het faciliteren van de juiste training, het organiseren van motiverende aansporing, een efficiënte personeelsplanning of is dat de factor leiderschap zelf?


Bij Xpro2® bevestigen onze opdrachtgevers voortdurend dat het succes van organisaties gekoppeld is aan het presteren van de menselijke factor en specifiek van het management. Het programma brengt onder andere middels een datacube en energiemeting, potentieel en leiderschap in kaart. Het biedt vervolgens een interventieprogramma om het maximale uit medewerkers/talenten te halen. Daarnaast brengt het de competenties, haalbaarheid, drijfveren en cognitieve capaciteiten in kaart die noodzakelijk zijn voor succes in een volgende rol. Zo wordt het rendement op potentieel inzichtelijk en kunt u met behulp van het programma gericht werken aan het verhogen van het potentieel.

Ook nieuwsgierig naar het verhogen van de organisatieprestaties en de gerichte interventies op basis van data en inzichten?

Graag lichten wij toe hoe wij met behulp van data, inzichten en analyses een programma ontwikkelen die de prestaties van uw organisatie helpen verbeteren! Indien u vrijblijvend meer informatie wilt neem dan contact met ons op: info@xpro2.nl

deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines