mobile menu icon

Belonen voor prestatie, een stimulans of een frustratie?

Stel, dat elke organisatie medewerkers met de mindset van topsporters in dienst heeft. Oftewel: medewerkers met een goed zelfbeeld en goede motivatie om zich verder te ontwikkelen. Dan heeft dit direct invloed op de doelen en prestaties van de organisatie zelf. En stel, dat diezelfde organisatie in staat zou zijn om de groep high- en underperformers te identificeren en vervolgens een percentage daarvan weet te ontwikkelen naar een hoger niveau en/ of het potentieel weet te vergroten voor de organisatie. Dan beschik je als organisatie over de juiste ingrediënten om tot maximale prestaties te komen!

Belonen voor prestatie, een stimulans of een frustratie?

Presteren op basis van intrinsieke motivatie

Wie beter wil worden moet doelgericht aan de slag gaan, op een gemotiveerde (intrinsieke) manier. Bij topsport geldt dat sporters een uitzonderlijk hoge intrinsieke motivatie kennen, in de liefde en passie voor het vak/ sport en prestatiedrang. Waarbij ze keer op keer bewust bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en een betere performance. Dit eisen zij niet alleen van zichzelf, maar ook van hun omgeving. Bij een professionele organisatie is het dan ook van cruciaal belang, dat leidinggevenden dezelfde drive als een topsporter hebben; gaan voor maximale prestaties met hun teams, zorgen voor continu ontwikkeling van hun eigen performance, een juist zelfbeeld hebben en zorgen voor een verbetercultuur. Op deze manier worden medewerkers en teams op de juiste manier gestimuleerd.

High- en underperformers

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers, die goed functioneren, een goed zelfbeeld hebben en soms zichzelf eerder nog onderschatten omdat ze kritisch naar zichzelf kijken. Daarentegen blijken minder goed functionerende medewerkers juist hun vaardigheden veelal te overschatten. Bij mannen ligt dit percentage nog hoger dan bij vrouwen. Mensen hebben van nature de neiging om zichzelf hoger in te schatten dan anderen dit doen. Uit één van de onderzoeken blijkt, dat proefpersonen met een gemiddeld lage performance zichzelf als bovengemiddeld inschatten in vergelijking met hun omgeving, ook wel het “above-average effect” genoemd.

Prestatie en beloning

Prestatie en beloning zijn veelal aan elkaar gerelateerd, zowel positief als negatief. De groep die zichzelf overschat (above-average), vindt vaak dat ze meer waard zijn dan de beloning die ze ervoor krijgen. Medewerkers die zich onderschatten en in de praktijk juist een betere performance hebben, worden niet direct gedreven door een hogere beloning, maar wel door zelfontwikkeling en een prestatiecultuur. Vanuit die prestatiecultuur verwachten zij ook van hun management en/of directie dat zij in beweging komen richting de groep underperformers, omdat zij zowel op korte- als lange termijn geen bijdrage leveren in het realiseren van de organisatiedoelen!

Waar topteams, zowel sport als werk gerelateerd, bezig zijn met zichzelf continu te verbeteren en doelen te realiseren, geldt voor de groep underperformers dat zij snel tevreden zijn en de lat niet te hoog leggen, omdat de drang naar zelfontwikkeling om doelen te realiseren laag is. Als deze underperformers wel een gemiddeld goede beoordeling/ beloning ontvangen, omdat het beloningssysteem niet goed wordt gehanteerd, leidt dit tot onvrede bij de groep highperformers. In dit geval ontstaat er dan frustratie in plaats van stimulatie. Het belonen op persoonlijke ontwikkeling komt dan ook steeds dichter bij.

Prestaties verbeteren met Xpro2®

Met behulp van ons datadriven programma Xpro2®, hebben wij bij diverse organisaties bovenstaande inzichten in kaart gebracht, door managers/medewerkers langs de meetlat van performance en potentieel te leggen. De analyse laat onder andere zien dat gemiddeld 45% van de groep leidinggevenden een voldoende of lager (<6 - 6) scoort op het onderdeel prestatie. En van diezelfde groep zien we dat 55% aan de grens van hun potentiële ontwikkeling zit.

Het programma brengt beweging op basis van scenario’s, analyses, berekeningen, verbanden en risico’s. Het inzetten van de juiste interventies, waarbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en urgentie, gerichte individuele aandacht en een aanpak op maat, leidt zonder enige twijfel tot verbetering van de organisatieprestaties.

Ook nieuwsgierig naar het verhogen van de organisatieprestaties en de gerichte interventies op basis van data en inzichten?

Wij van Xpro2® zijn ervan overtuigd dat het succes van organisaties gekoppeld is aan het presteren van de menselijke factor, specifiek van het management! Graag lichten wij toe hoe wij met behulp van data, inzichten en analyses een plan van aanpak maken om de prestaties van uw organisatie te verbeteren!

deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines