mobile menu icon

Beoordelingscyclus oude stijl werkt niet meer. En nu?

Organisaties veranderen steeds sneller. Processen en structuren worden anders en we denken minder in taken en steeds meer in rollen. Dit heeft gevolgen voor de factor arbeid binnen organisaties. Naast het feit dat medewerkers steeds flexibeler en veranderingsbereid moeten zijn, zullen ook HR processen toegespitst moeten worden op deze veranderingen, meestal gestuurd vanuit de business. Vaak is HR zich hier wel van bewust, echter is het voor hen lastig toe te passen omdat het ontbreekt aan structuur of bevoegdheid om beslissingen te mogen nemen.

Beoordelingscyclus oude stijl werkt niet meer. En nu?

'En nu' is daarna een veel voorkomende vraag. Dit geldt zeer zeker voor de beoordelingscyclus. Er zijn vele redenen waarom beoordelen oude stijl niet meer werkt. Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. Hieruit blijkt in elk geval dat beoordelen oude stijl niet meer past binnen innovatieve organisaties. Diverse organisatie zoals ING, WoltersKluwer, Achmea en Booking.com hebben het jaargesprek afgeschaft.

Beoordelingsgesprekken zijn demotiverend en kosten veel geld

Het doel van beoordelings- en functioneringsgesprekken is o.a. dat medewerkers beter gaan presteren, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beoordelingsgesprekken helemaal niet tot prestatieverbetering leiden en medewerkers ook niet motiveren. Sterker nog, het leidt vaak tot frustratie en demotivatie bij medewerkers en soms zelfs tot een beschadigde relatie tussen leidinggevende en medewerker. Eén van de redenen is dat in veel beoordelingssystemen alle medewerkers langs dezelfde meetlat worden gehouden, zonder oog te hebben voor individuele kwaliteiten en ambities.

Daarnaast kost beoordelen veel tijd en dus geld. Volgens Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn de kosten in Nederland voor het beoordelen ruim een miljard Euro per jaar. In Nederland werken 8,6 miljoen mensen. Als die allemaal vier uur per jaar kwijt zijn aan het beoordelings- en of functioneringsgesprek dan kost dit een kleine 70 miljoen uur op jaarbasis. Daarnaast moeten personeelsafdelingen dit hele proces begeleiden en invoeren en moeten IT-systemen hierop ingericht worden. Op zich is tijd geen probleem maar moet deze tijd wel iets opleveren, behalve dossiervorming voor disfunctionerende medewerkers. Daarnaast kan het proces vaker veel effectiever.

Nieuwe manier van beoordelen

Genoeg redenen dus om na te denken over een nieuwe manier van beoordelen, waarbij het belangrijk is te kiezen voor een beoordelings-cyclus. Een cyclus die is gebaseerd op organisatie doelen en waar ruimte is voor individuele ontwikkeling, coaching en ambitie. Bij deze nieuwe manier van beoordelen, moet worden uitgegaan van een continu proces en vooruitkijken, niet van momentopnamen en terugkijken.

Daarbij is het proces van evalueren en coachen belangrijk om de performance, verwachtingen en ontwikkeling van medewerkers, in relatie tot de gestelde doelen, kritisch tegen het licht te kunnen houden, en waar nodig bij te sturen.
Tegelijkertijd dient er meer oog te zijn voor de talenten en ambities van medewerkers, omdat deze, in combinatie met performance en ontwikkeling, de uitgangspunten voor succession planning vormen.

Meer weten?

Xpro2® kan u helpen bij de 'En nu?' vraag. Wij helpen u om op basis van urgentie en ontwikkeling aan de slag te gaan met uw medewerkers. Continue aandacht, feedback en betrokkenheid van uw management brengt uw medewerkers op een hoger niveau. De medewerker zal zich meer verantwoordelijk voelen, beter gaan presteren en meer inzet vertonen.

Wilt u weten hoe Xpro2® op een pragmatische manier kan helpen om op een efficiënte manier bezig te zijn met de factor arbeid binnen uw organisatie? Op een manier die past in een moderne organisatie? Neem dan direct contact met ons op en wij komen u vrijblijvend toelichten wat Xpro2® voor uw organisatie kan betekenen.


deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines