mobile menu icon

De noodzaak van talentmanagement. Heeft u uw talenten in zicht?

Uit diverse onderzoeken (o.a. Raet HR Benchmark 2017) blijkt dat uitdagend werk, leer- en groeimogelijkheden en carrièreperspectief de belangrijkste factoren zijn bij het kunnen aantrekken, vasthouden en doorontwikkelen van medewerkers. Talentmanagement is in dit opzicht een absolute voorwaarde om talenten op de arbeidsmarkt te interesseren en talenten binnen uw organisatie te binden.

Daarnaast verplichten technologische ontwikkelingen, een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en ontgroening u ertoe om bewust bezig te zijn met uw medewerkers. Doet u dit niet, dan komt de continuïteit van uw organisatie in gevaar.

De noodzaak van talentmanagement. Heeft u uw talenten in zicht?

Veruit de meeste organisaties in Nederland besteden vooral aandacht aan technologische innovatie. Deze nieuwe technieken, producten en diensten vragen veel van medewerkers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het belangrijk om als organisatie inzicht te krijgen in de prestaties van uw medewerkers, maar zeker ook in het totale aanwezige potentieel.

Organisaties met effectief talentmanagement presteren beter

Talentontwikkeling kost tijd en is vaak in strijd met de orde van de dag. Het resultaat staat vaak voorop en de manager heeft te weinig aandacht voor de ontwikkeling van zijn medewerkers. Toch blijkt uit de nieuwste McKinsey Global Survey dat organisaties met effectief talentmanagement beter presteren dan de concurrentie in de markt. Ook zijn de uitkeringen aan aandeelhouders hoger. Oftewel: effectief talentmanagement levert harde euro’s op.

Talentmanagement is MVO

Medewerkers die gemotiveerd zijn, vrijheid krijgen om eigen werkzaamheden in te richten en daarnaast de juiste kennis en vaardigheden hebben, zijn meer tevreden en productiever. Dit wordt zichtbaar in een verbetering van efficiëntie en kwaliteit van bedrijfsprocessen, een hogere betrokkenheid en loyaliteit bij medewerkers, lager ziekteverzuim en verloop, kortere doorlooptijd van vacatures en een sterkere positie als werkgever op de arbeidsmarkt. Door de medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn, zal de duurzaamheid van het functioneren worden vergroot. Het draagt namelijk bij aan de menselijke succesfactor. Talentmanagement kan dus zeker worden gezien als het sociale onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze visie

Bij Xpro2® zijn we van mening dat talent binnen de meeste organisaties nog onvoldoende rendeert. Er is te weinig aandacht voor talent in brede zin. Vaak is talentmanagement alleen toegespitst op de ’high potentials’. De overige medewerkers moeten het over het algemeen doen met standaard beoordelingsmethodieken, die vaak averechts werken en leiden tot demotivatie. Investeringen gaan vaak naar het aantrekken van nieuw talent, omdat het aanwezige potentieel niet zichtbaar is.

Wij geloven dat het beter kan. Medewerkers én organisaties zijn gebaat bij het inzetten van talent. Wilt u weten hoe wij u op een pragmatische manier kunnen helpen om een beter beeld te krijgen bij het ’talent’ binnen uw organisatie? Neem dan direct contact met ons op en wij komen u vrijblijvend toelichten wat Xpro2® voor uw organisatie kan betekenen: info@xpro2.nl

deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines