mobile menu icon

Wat u echt moet weten over leiderschap

Uit onderzoek van Coachieve blijkt dat 30 procent van de medewerkers vindt dat hun manager directief aanstuurt. En dat ze niet tevreden zijn met deze stijl van leidinggeven. In diverse andere onderzoeken ligt dit aantal zelfs hoger. Uit een internationaal onderzoek van de Hay Group blijkt zelfs dat 55 % van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende een demotiverend werkklimaat creëert. En in Nederland ligt dit aantal zelfs op 68 procent!

Wat u echt moet weten over leiderschap

Leiderschap wordt steeds complexer en veeleisender. Succesvolle leiders stimuleren bovenal het ontwikkelen en presteren van hun eigen medewerkers. Het maximale uit het team halen, begint bij het maximale uit uzelf halen. Het zijn van een succesvol leider begint met het ontwikkelen van een goed zelfbeeld. Inzicht in uw eigen sterke punten en leiderschapskracht vormen de basis voor persoonlijk en krachtig leiderschap. Dat leidt uiteindelijk tot meer voldoening in uw werk.

Welke aspecten zijn bepalend voor goed leiderschap?

Als leider moet u kunnen balanceren tussen sturing en zelfsturing, controleren en loslaten en verbinden en vertrouwen. Dit vraagt veel van leiders én van managers. Volgens McKinsey hebben veel leiderschapsprogramma’s de verkeerde focus. Een klein deel (!) van alle mogelijke vaardigheden die leiders nodig hebben, heeft een sterke correlatie met werkelijk succes. Een succesvolle leider beschikt over de volgende vier eigenschappen:

1. Resultaat gedreven zijn
2. Probleemoplossend werken
3. Op zoek zijn naar andere perspectieven
4. Het ondersteunen van anderen

Beschikt uw organisatie over succesvolle managers?

Bij goed leiderschap is het belangrijk dat u de juiste mensen op de juiste plek zet. U bent in staat om uw medewerkers te motiveren en u kunt zich goed verplaatsen in anderen. Uit grootschalig leiderschapsonderzoek van Gallup blijkt dat de beste managers uitgaan van de volgende 2 veronderstellingen:

1. De talenten van iedere medewerker zijn uniek en duurzaam
2.De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte en groei

Hoe weet u of managers binnen uw organisatie uitgaan van deze twee principes? Het invullen van een simpele vragenlijst is niet voldoende, hiervoor is uitgebreidere analyse voor nodig. Om te kunnen groeien, moet u weten hoe uw organisatie ervoor staat. Want hoe kunt u anders weten waar u heen wilt? Hiervoor heeft u inzichten nodig in het presteren van uw team. En niet alleen in de prestaties van het team, ook inzicht in het individuele potentieel en performance zijn hiervoor noodzakelijk.

Data Driven Performance Management

Op basis van onze jarenlange ervaring en kennis in de markt hebben wij een speciaal Data Driven Performance Management programma ontwikkeld. Hiermee bieden wij o.a. inzicht in het individuele niveau van leiders. We kijken hierbij ook naar de relatie tussen leiderschap, prestaties en potentieel. Bovendien meten we dit niet alleen voor het management, maar ook van individuele medewerkers én op teamniveau. Want wij geloven erin dat het succes van een organisatie gekoppeld is aan de rol van het management en aan het presteren van de medewerkers.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u weten hoe u succesvollere leiders krijgt? Of bent u zelf een manager en benieuwd in hoeverre u dé skills heeft om een succesvolle manager te zijn? Neem dan direct contact met ons op: info@xpro2.nl.

deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines